Reference


Uplynulo 146 let od narození Františky Plamínkové, organizátorky čs. a mezinárodního ženského hnutí. Článek pro BPW ČR (5. 2. 2021): https://1url.cz/@FrantiskaPlaminkovaBPWCR


Do školy pěšky a bezpečně! Článek pro časopis Rodina a škola (únor 2021):

https://1url.cz/@DoSkolyPesky


Česká televize a zahájení 3. ročníku akce Pěšky do školy v živém vstupu pro Studio 6 (21. 9. 2020): https://1url.cz/@PeskyDoSkoly


Autorské čtení z knihy První-statečné-jedinečné v Café Švihanka (http://cafesvihanka.cz) 18. 9. 2020: https://1url.cz/@AutorskeCteni 


First-Brave-Unique: Stories of pioneering Czech women who made their mark on history. Jana Renner began compiling the stories of remarkable Czech women from all walks of life with one thing in common: the courage to be the first in their chosen fields.

Interview for Radio Prague International (broadcast 18. 4. 2020): https://1url.cz/@RadioPrague 


Jak na téma? Rozhovor pro @kurzy_z_obyvaku Kurzy z obýváku a záznam rozhovoru (16. 4. 2020) na Live stream: https://1url.cz/@jaknatema


Pozvánka do Opavy na festival Další břehy (7. 3. 2020): https://1url.cz/@festivalDalsiBrehy


iRozhlas: vyhrajte knihu o Češkách, které zvolily tu méně pohodlnou cestu (3. 2. 2020):

https://1url.cz/@jedinecnakniha


Český rozhlas Plus – pořad Hovory a moderátor Vladimír Kroc (pátek 24. 1. 2020, natočeno 9. 1. 2020): https://1url.cz/@autorka


Autorské čtení pro Business & Professional Women ČR (BPWCR – veřejně prospěšná organizace Bussiness & Professional Women CR z.s.): https://1url.cz/@BPW


Řízení školy online – Kniha První-statečné jedinečné (6. 12. 2019): https://1url.cz/@rizeniskoly


Zasednout do historických školních lavic? V Národním pedagogickém muzeu to můžete vyzkoušet. Doprovázím Český rozhlas Vltava (29. 11. 2009): https://1url.cz/@NPMK


Rozhovor o knize První-statečné-jedinečné pro nakladatelství XYZ (19. 11. 2019): https://1url.cz/3zonb


Pořad Večerní Radiožurnál (12. 11. 2019), moderátor Vladimír Kroc a rozhovor o knize První-statečné-jedinečné: https://1url.cz/@janarenner


Pozvánka na křest knihy První-statečné-jedinečné v kavárně Art-n-coffee (http://art-n-coffee.cz/): https://1url.cz/@krest


PR Klub – září 2019

Jana vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2009 obhájila rigorózní práci Příběh různosti čtení – Recepce Kunderova románu Žert a Třetího sešitu směšných lásek v českém a německojazyčném kontextu a získala titul PhDr.

Během studií se věnovala redakční práci (pro časopisy a nakladatelství) a výuce cizích jazyků (němčiny a češtiny pro cizince). Pracovala pro Národní památkový ústav – jako průvodkyně na hradě a zámku v Jindřichově Hradci a na hradě Švihov u Klatov. Od roku 2007 působila jako tisková mluvčí ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Nyní pracuje v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (NPMK) jako vedoucí vzdělávacího a PR oddělení.

Začátkem listopadu 2019 vyšla kniha První–statečné–jedinečné přibližující 30 příběhů významných českých žen, které zvolily tu méně pohodlnou životní cestu. Knihu, na které Jana spolupracovala s ilustrátorkou Silvií Vondřejcovou, vydalo nakladatelství XYZ.

www.prklub.cz


S Janou jsme během léta 2019 spolupracovali na tvorbě propagačního roll-upu pro Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského v Praze. Navrhovali jsme vzhled roll-upu a jeho informační hierarchii.

Díky výborným podkladům a koordinaci Jany šla práce pěkně od ruky. Výsledek určitě stojí za to a doufám, že nalezne odezvu nejen u Českých škol bez hranic ale také u organizátorů vzdělávacích akcí a výstav v zahraničí.

Markéta Cole, Ask designers

www.askdesigners.eu


Janu jsem potkala na jednom networkingovém setkání, kde jsme obě hledaly inspiraci pro své projekty. Já jsem ten den byla rozhodně úspěšná – s Janou jsme navázaly spolupráci a výsledkem jsou dvě nové pohádky do souboru Adventní pohádky pro malé medvědy 2018.

Oceňuji velkou profesionalitu a nasazení, s jakým se Jana do projektu pustila. A zároveň doufám, že naše spolupráce tím nekončí, protože kvalitních autorů, na které se můžete spolehnout, není nikdy dost.

Marie Haklová

www.littlebears.cz


Z Psaní podle Lustiga https://www.psanipodlelustiga.cz/ v červenci 2017 vzešla povídka Na síti: https://1url.cz/@JanaRennerPovidka


ÚZSVM bezúplatně převedl zámeckou kapli obci Blížejov: https://1url.cz/@kapleBlizejov