Nabízí

  • Potřebujete konzultaci k PR a externí komunikaci?
  • Málokdo vás a vaše služby nebo nabídku zná, a proto potřebujete propagaci?
  • Hledáte redaktorku webu a profilů na sociálních sítích?
  • Potřebujete napsat tiskovou zprávu?
  • Potýkáte se s psanými texty a potřebujete korekturu?
  • Hledáte lekce češtiny pro cizince?
  • Zajímá vás zdraví z přírody?

Jsem žena mnoha profesních rolí, které jsem měla příležitost vyzkoušet na vlastní kůži. Základním pilířem mých dovedností a zálibou zároveň je komunikace. Na té stojí životní i pracovní vztahy a také rituály, které nám – lidem – dodávají pocit jistoty.

Nabízím konzultace v oblasti public relations. Poradím, jak vybudovat a udržet fungující vztahy s novináři, jak zvládnout krizovou komunikaci nebo rozhovor na kameru a jak se připravit na briefing. Poradím vám, jak napsat tiskovou zprávu nebo sdělení. Těch (na různá témata) jsem za svůj dosavadní profesní život napsala nepočítaně. Profesionální PR stojí na vlastní strategii, na důsledné přípravě a na budování vztahů – uvnitř instituce i ven k příjemcům.

Mám za sebou roli tiskové mluvčí ÚZSVM (Úřad pro zastupování ve věcech majetkových) a vedla jsem oddělení PR, propagace a vzdělávání v NPMK (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského). Jsem členkou PR Klubu. Vím, že štěstí přeje připraveným – a nejen v tomto oboru.

Komunikace je zkrátka základ všeho. A protože komunikace na mnoho způsobů je moje vášeň, posunula jsem se profesně až k fundraisingu. Nyní spolupracuji zejména s organizacemi, které pomáhají dětem.

Ukázky mé práce:

Miluji knihy. Listovat knihou, obracet stránky a vracet se zpět k již přečtenému textu je požitek, který nevynahradí ani ta nejmodernější čtečka. Nabízím jazykovou redakci a editaci tištěných textů všech stylů. Zkušenosti jsem nasbírala v jazykové redakci časopisů Týden a Instinkt, v redakci nakladatelství XYZ a také korekturami programů Opery Národního divadla. Ráda pomohu na svět také vašim textům.

Moje knihy najdete tady: https://albatrosmedia.cz/autori/56046281/jana-renner/

V listopadu 2017 vyšla moje povídka Poznáte mě bezpečně v knize Doba obalová.

V listopadu 2018 se narodil soubor Adventní pohádky pro malé medvědy 2018, kde vyšly dvě moje pohádky: Všechny cesty vedou domů a Mezi nebem a zemí.

V listopadu 2019 vyšla kniha První-statečné-jedinečné. Je to kniha o Češkách, které zvolily tu méně pohodlnou cestu. Na knize jsem spolupracovala se Silvií Vondřejcovou, autorkou ilustrací a grafického řešení. Anotaci a ukázku najdete v odkazu https://1url.cz/@PrvniStatecneJedinecne.

V březnu 2023 vyšla moje nová kniha Místečka. Anotaci a ukázku najdete v odkazu Pointa.cz | Místečka

Copywriting je dnes slovo skloňované ve všech pádech. Poradím vám, jak na text. Upravím obsah webové prezentace vaší společnosti a veškeré písemné výstupy. Písemný projev je hlavní vizitka, na které ulpívá pozornost příjemců.

Jsem také lektorka češtiny pro cizince. Můj rodný jazyk je nádherný a komplikovaný zároveň, odráží se v něm historie. Má-li cizinec osobní důvod učit se právě česky, má taky šanci osvojit si ji. Motivace je silný hnací motor. Mým profesním životem prošlo mnoho studentů, kteří si s češtinou (po)rozuměli.